Fyzikální šuplík

Mechanika
 
Panoptika
Směsky fotografií neznámých autorů
             Působící síly  ...  panoptikum_pusobici_sily.pdf [1287 KB]  
             Skládání sil  ...  panoptikum_skladani_sil.pdf [1255 KB]  
             Následky silového působení  ...  panoptikum_nasledky_sil.pdf [1023 KB]  
             Reaktivní pohony  ...  panoptikum_reaktivni_pohony.pdf [1750 KB]  
             Beztížný stav  ...  panoptikum_beztizny_stav.pdf [718 KB]  
             Tření  ...  panoptikum_treni.pdf [187 KB]  
             Tlak v pevných látkách ...  panoptikum_tlak_v_pevnych_latkach.pdf [491 KB]  
             Mechanická energie  ...  panoptikum_mechanicke_energie.pdf [2156 KB]
             Těžiště  ...  panoptikum_teziste.pdf [1886 KB]  
 
 
 
Lepenkové vozíky
 
Jedná se o vozíky vypálené laserem s 2mm lepenky.
 
První část pokusů s vozíky  ...  pokusy_s_voziky_1.pdf [1140 KB]  
Tytéž pokusy na videu  ...  http://www.youtube.com/watch?v=QdmqZzOYKLc
 
Druhá část pokusů s vozíky  ...  pokusy_s_voziky_2.pdf [1023 KB]  
Záznam pokusů na videu  ...  http://www.youtube.com/watch?v=4K_sjheySGg
 
 
Vozík na nakloněné rovině
 Několik experimentů zaměřených na síly působící na nakloněné rovině  ...  vozik_na_naklonene_rovine.pdf [541 KB]  
Sklon

 Prezentace příkladů nakloněných rovin a metodika, jak ji využít v hodině  ...  https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/mechanika/sklon_roviny_-_metodika.pdf   a  https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/mechanika/sklon_roviny_-_prezentace.pdf .

 

Pomalé vozíky
 
Návod ke stavbě pomalu jedoucích vozíků a možností experimentů s nimi  ...  pomale_voziky.pdf [916 KB] pokusy_s_pomalymi_voziky.pdf [480 KB]  . 
 
 
10-sekundové matematické kyvadlo
 
Záznam experimentu na hradě Smolenice  ...  10s_kyvadlo.pdf [831 KB]  
 
 
Kruhová měření, biomechanika
Soubor 5 měření z mechaniky lidského těla   ...  biomechanika.pdf [95 KB]  
Článek je složen z pracovních listů pro žáky a z metodických poznámek pro učitele.
Doplňkem článku je obecná úvaha o kruhových měřeních, ke kterým lze tento soubor měření použít  ...  kruhove_mereni_-_metodika.pdf [69 KB]  
 
 
Laminátový samostříl
Návod ke stavbě samostřílu a experimentu s ním  ...  laminatovy_samostril.pdf [1396 KB] a pomocné výkresy  ...  laminatovy_samostril_-_vykresy.pdf [276 KB] .
 
 
Tenisový prak
Návod ke stavbě praku střílejícího tenisové míčky  ...  tenisovy_prak.pdf [2151 KB]   a pomocné výkresy  ...  tenisovy_prak_-_vykresy.pdf [218 KB]  .
 
 
Pokusy s prakem
Náměty na využití praku ve výuce  ...  pokusy_s_prakem.pdf [493 KB]  
 
 
Špachtlový onager
Jednoduchá stavba makety katapultu  ...  https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/2016/spachtlovy_onager.pdf
 
 
Opice a ořech
 Popis experimentu zaměřeného na šikmý vrh  ... opice_a_orech.pdf [730 KB]  
 
 
Vyvážená tělesa
Metodický soubor věnovaný sestavování vyvážených soustav těles:
                              vyvazena_telesa_-_metodicky_material.pdf [73 KB]  
                              vyvazena_telesa_-_pracovni_list.pdf [62 KB]  
                              vyvazena_telesa_-_fotografie_pro_projekci.pdf [847 KB]  
                              vyvazena_telesa_-_fotografie_pro_tisk.pdf [768 KB]
 
 
RedArrows
 Zavedení pojmu trajektorie pomocí letecké akrobatické skupiny  ...  red_arrows.pdf [992 KB]  
 
 
Tabulky výkonů
 Ilustrovaný přehled výkonů  ...  tabulka_vykonu.pdf [427 KB]  
 
 
Tachograf
 Fotodokumentace automobilového tachogafu  ...  tachograf.pdf [905 KB]
 
 
Pracovní list "Skládání sil"
první stranu vytiskněte, rozmnožte žákům a nechte je narýsovat výsledné síly. Poté jim promítněte řešení na druhé straně a zkontrolujte pravítkem, jak přesně pracovali   ...   pracovni_list_skladani_sil.pdf [28 KB]  
 
 
Pracovní list "Rozklad sil"
pracovní listy s řešením pro učitele na téma "rozklad síly do daných směrů"  ... pracovni_list_rozklad_sil.pdf [25 KB]
 
 
Grafy reálných měření
 Tvorba grafů přímým záznamem do pracovního listu  ...  https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/mechanika/graf_realneho_mereni.pdf
 
 
Rozklad síly na laně
jednoduchý experiment na dětech  ...  rozklad_sily_na_lane.pdf [533 KB]  
 
 
Přetahování kladkami 
 Metodika sady žákovských pokusů na témy kladky a kladkostroje - pretahovani_kladkami.pdf [357 KB]
TOPlist
 
 
Nůžkový mechanismus
návod ke stavbě jednoduché hračky  ...  https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/ptakoviny/nuzkovy_mechanismus.pdf
 
 
Skládací oblouk
návod na stavbu modelu válcové klenby z lepenky.
Popis stavby a použití  ...  skladaci_most.pdf [830 KB]  
Šablony dílů  ...  skladaci_most_-_sablony.pdf [22 KB]  
 
 
Demonstrační nerovnoramenné váhy  
Návod na výrobu závěsného přezmenu  ...  nerovnoramenne_vahy.pdf [389 KB]
 
 
Demonstrační rovnoramenné váhy
Návod na výrobu závěsných rovnoramenných vah ...  rovnoramenne_vahy.pdf [432 KB]
 
 
Žákovské váhy
Návod na výrobu a použití rovnoramenných a nerovnoramenných vah pro žáky  ...  https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/mechanika/zakovske_vahy.pdf
 
 
Závaží
Návod na domácí výrobu závaží od 10kg po 1mg
            text článku   ...  zavazi.pdf [946 KB]  
            šablona papírových závaží    ...  papirova_zavazi.pdf [25 KB]  
 
Stativy     
Návod na výrobu dřevěných stativů (pevných nebo skládacích) pro pokusy z mechaniky ...  stativy2.pdf [1162 KB]   
 
 
Špejlové váhy
popis skupinové práce žáků - stavby rovnoramenných a nerovnoramenných vah ze špejlí  ...  spejlove_vahy.pdf [680 KB]  
 
 
Mostní váhy
Fotografická dokumentace extrémně velkých vah, které dříve byly běžné - mostni_vahy.pdf [1857 KB]
 
 
Vrátek   
návod ke stavbě demonstračního vrátku  -  vratek.pdf [1153 KB]
 
 
Kladky a kladkostroje  
aneb jak demonstrovat vlastnosti kladek a kladkostrojů  ...  kladkostroj.pdf [921 KB]  

 

Momentová tyč    

Návod na stavbu momentové tyče a na základní pokusy s ní  ...  momentova_tyc.pdf [576 KB]  
 
 
Poslušná cívka
Úvodní sada pokusů pro valení těles  ...  poslusna_civka.pdf [724 KB]  
 
 
EXPERIMENTY ZAMĚŘENÉ NA TĚŽIŠTĚ
 
Definice těžiště
Aneb jak zavést tento pojem  ...  definice_teziste.pdf [818 KB]  
 
Definice podložky
Jednoduché experimentání vybavení pro analýzu stability podepřeného tělesa  ...  definice_podlozky.pdf [579 KB]  
 
Těžišťová tyčka
Žákovské pokusy vedoucí ke hledání těžiště soustavy těles  ...  tezistova_tycka.pdf [523 KB]  
 
Překotná krabička
Žákovská varianta klasického mechanického experimentu  ...  prekotna_krabicka.pdf [921 KB]  
 
Těžišťová letadla
Dvě jednoduché makety letadel sloužící k rozboru stabilní polohy zavěšených těles  ...  tezistova_letadla.pdf [672 KB]  , šabony k jejich stavbě  ...  tezistova_letadla_-_sablony.pdf [18 KB] .
 
Skládání kostek
Soubor činností s dřevěnými kostkami  ...  skladani_kostek.pdf [388 KB] .
 
Beruška
Návod na stavbu jednoduché hračky  ...  beruska.pdf [690 KB]   + beruska_sablony.pdf [8 KB]  .
 
--------------------------------------------------------
 
Tahová odolnost papíru
Návod na to, jak demonstračně či žákovsky měřit mezní napětí v papíru  ...  tahova_odolnost_papiru.pdf [1057 KB]  
+ šablony papírových pásků  sablony_pasku.pdf [696 KB]  
 
 
Jednoduché stroje ve velkém
Fyzikální jevy na vlastní kůži  ... jednoduche_stroje_ve_velkem.pdf [1131 KB]  
 
 
Šroub
Základní měření na šroubu  ...  __roub.pdf [378 KB]  
 
 
Šroubový louskáček
Stavba technické hračky  ...  sroubovy_louskacek.pdf [577 KB]  
 
 
Pastičkomobily
Popis stavby vozítka poháněného pastičkou na myši, jeho fyzikální rozbor a využití ve výuce  ...  https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/mechanika/pastickomobily.pdf
 
 
Padák
Návod ke stavbě jednoduchého padáku a metodika činnostní hodiny:
 
 
Foukací papírové rakety
Návod na stavbu papírových raket včetně šablony slepovánky  ...  papirove_rakety.pdf [737 KB] https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/mechanika/papirova_raketa_-sablona.pdf .
 
 
Autíčko s lukem

Moji žáci dostali za úkol vyrobit reaktivní vozíky. Také jsem se  k nim přidal a jeden vyrobil  ...  auticko_s_lukem.pdf [453 KB]  

 
 
Konstrukce z brček
Návody na snadné, ale plně funkční konstrukce z brček, špendlíků a sponek
                     voziky_z_brcek.pdf [1841 KB]
                     klikove_mechanismy_z_brcek.pdf [1539 KB]
 
 
Šroubované novinové konstrukce
Z novinového papíru lze snadno vyrobit pevné trubičky, které je možné spojovat šroubky. Na YouTube jsou uložena videa zaznamenávající výrobu trubiček a jejich spojování, stavbu příhradového mostu a jeho zátěžovou zkoušku.